Jump to content

E-books / Society & Culture


Cover for Vår skog :
E-book

Vår skog :

Sveriges historia är till stor del skogens historia. Skogsnäringens betydelse för välståndet är svår att överskatta. Men på senare år har ett skifte ägt rum. I såväl populärkultur ...


Cover for Varning för Swexit! : Högerväljarnas kluvna syn på EU
E-book

Varning för Swexit! : Högerväljarnas kluvna syn på EU

När Sverige klev in i EU var högern entusiastisk och vänstern splittrad. Snart trettio år senare är rollerna ombytta. Vad är det som har förändrats? Vad vill egentligen de borgerli ...


Cover for Tillbaka till Rosengård
E-book

Tillbaka till Rosengård

Stadsdelen Rosengård i Malmö har länge varit en symbol för den misslyckade svenska integrationspolitiken. Efter en omtalad stenkastning på en högstadieskola i början på 2000-talet ...


Cover for Med skuldkänslan som drivkraft : Om Svenska Israelvänner och västfiender
E-book

Med skuldkänslan som drivkraft : Om Svenska Israelvänner och västfiender

Efter Hamas terrorattack 2023 hade en del debattörer svårt att entydigt fördöma antisemitism, liksom mord och kidnappningar av civila. Debatten om Israel, liksom om till exempel La ...


Cover for Ljusets fiender
E-book

Ljusets fiender

»VI I VÄNSTERN BORDE TA KRITIKEN FRÅN JOHAN LUNDBERG PÅ ALLVAR. DET LIGGER MYCKET I DEN« MATS ERIKSON, POLITISK SEKRETERARE, LO HUR KUNDE VÄSTERLANDETS intellektuella framsteg leda ...


Cover for Kampen om de mänskliga rättigheterna
E-book

Kampen om de mänskliga rättigheterna

Den 10 december 1948 antog FN:s generalförsamling i Paris Deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Sjuttiofem år senare kränks och ifrågasätts rättigheterna världen över. I Kam ...


Cover for De intellektuellas Opium
E-book

De intellektuellas Opium

»Det är bättre att ha fel med Sartre än att ha rätt med Aron«. Så löd ett populärt uttryck i Paris intellektuella cirklar under 1950-talet. Men det är Arons idéer som har stått emo ...


Cover for Ny liberalism
E-book

Ny liberalism

Vad är rättvisa? Vad ger staten legitimitet? Vilka är källorna till välstånd? Liberaler har länge brottats med dessa eviga frågor. I Ny liberalism introduceras åtta samtida tänkare ...


Cover for LVU - De stulna barnen
E-book

LVU - De stulna barnen

Jag vill beskriva min sorg och maktlöshet över förlusten av mina 3 älskade barn.Min kamp mot Socialtjänstens maktmissbruk, domstolarnas frånvaro av rättvisa och de granskande myndi ...


Cover for Frihetsboken III: Texter
E-book

Frihetsboken III: Texter

Motlivstexter är 55 stycken skrifter som utgörs av micro-, mini- och kortnoveller, med fiktivt politiskt innehåll. En sorts Vuxenfabler eller Rebellsagor för vuxna. Texterna är sk ...


Cover for Hybridiyhteiskunnasta illuusioyhteiskuntaan: Natura nihil agit frustra - Luonto ei tee mitään turhaan
E-book

Hybridiyhteiskunnasta illuusioyhteiskuntaan: Natura nihil agit frustra - Luonto ei tee mitään turhaan

Hybridiyhteiskunta ja illuusioyhteiskunta käsitteinä heijastavat teknologisten ja yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksia modernissa maailmassa. Edellinen kertoo yhteiskunnalliste ...


Cover for Att jobba i Sverige (lättläst)
E-book

Att jobba i Sverige (lättläst)

/LÄTTLÄST/ I Att jobba i Sverige får vi följa tio personer i deras vardag på jobbet. De har vitt skilda yrken och arbetsuppgifter, men gemensamt för dem är att de kommit till Sveri ...


Cover for Människa Maskin. Om mänskligt medvetande och artificiell intelligens AI
E-book

Människa Maskin. Om mänskligt medvetande och artificiell intelligens AI

Är det tusenåriga problemet, medvetandeproblemet, the hard problem of consciousness, löst, genom i den här boken, en ny framlagd hypotes om rörelseenergin som den huvudsakliga utve ...


Cover for Man Machine. About human consciousness and artificial intelligence AI
E-book

Man Machine. About human consciousness and artificial intelligence AI

Is the thousand-year-old problem, the hard problem of consciousness, solved, in this book, by a newly proposed hypothesis about kinetic energy as the main developer of our consciou ...


Cover for No Heroes, No Monsters: What I Learned Being the Most Hated Woman on the Internet
E-book

No Heroes, No Monsters: What I Learned Being the Most Hated Woman on the Internet

No Heroes, No Monsters focuses on the dramatic struggle of Anna Ardin, the WikiLeaks activist who, in 2010, came forward to report sexual abuse by Julian Assange. This is her testi ...


Cover for Massmord och dess orsaker - en liberals testamente
E-book

Massmord och dess orsaker - en liberals testamente

Författaren Lennart Stridsberg har ägnat nästan all sin yrkesverksamma tid åt att utveckla egna idéer. Lennart hann med mycket i sitt liv. Han blev en betydande uppfinnare och en g ...


Cover for  Ljuset i dimman - Om Islam i modernitetens skuggor
E-book

Ljuset i dimman - Om Islam i modernitetens skuggor

Samhället är likt ett blad som antingen blomstrar eller vissnar. Övergången till moderniteten, och vidare till postmoderniteten, har lämnat jorden i ett vanärat tillstånd. Vilka ho ...


Cover for Saudade : Att längta bort och hem på samma gång
E-book

Saudade : Att längta bort och hem på samma gång

"Saudade är en strålande bok som öppnar ögonen för migration och den portugisiskspråkiga världen."BTJ I den portugisisktalande världen finns ett särpräglat ord som saknar översättn ...


Cover for Flottans seder och traditioner
E-book

Flottans seder och traditioner

En bok om miljön och vardagen i örlogsflottans tjänst genom tiderna! Örlogsflottan har i alla tider ställt särskilda krav på personalen, men trots detta har samma goda och invanda ...


Cover for Synpunkter
E-book

Synpunkter

Synpunkter från 1951 är en postumt utgiven samling kulturartiklar skrivna av författaren och essäisten Thorsten Jonsson. En oerhört bildad samling som i sin egen rätt fortfarande g ...


Cover for Det är något genant att vi från svensk sida förefaller ligga i bakkant här : Sverige efter Afghanistans fall
E-book

Det är något genant att vi från svensk sida förefaller ligga i bakkant här : Sverige efter Afghanistans fall

Den prisbelönte journalisten Thord Eriksson återkommer nu med en ny bok om Sverige och Afghanistan. Det är något genant att vi från svensk sida förefaller ligga i bakkant här handl ...


Cover for Rymden tur och retur eller Den Gråtande Författaren
E-book

Rymden tur och retur eller Den Gråtande Författaren

Författarens egna ord: Ångesten gnager i många; Det är vi själva som skall städa upp efter oss. Lämna fjällstugan som du fann den. Det känns tungt när vi ser på nyheterna att allt ...


Cover for Johdatus kestävään käsityöhön
E-book

Johdatus kestävään käsityöhön

Tämä kirja avaa kestävän käsityön moniulotteista ilmiötä teoreettisesti ja tutkimuskirjallisuuteen pohjautuen. Teoksessa käsitellään kestävän käsityön viitekehystä, systeemistä mal ...


Cover for Loviisa - hyvä pikkukaupunki paremmaksi.: Kirjoituksia Loviisan kaupungin historiasta ja kehittämisestä sekä Loviisan sukulaisuudesta Helsingin kanssa.
E-book

Loviisa - hyvä pikkukaupunki paremmaksi.: Kirjoituksia Loviisan kaupungin historiasta ja kehittämisestä sekä Loviisan sukulaisuudesta Helsingin kanssa.

Olen tähän kirjaan koonnut Loviisan pikkukaupungin kaupunkisuunnitteluun, arkkitehtuuriin ja historiaan liittyviä artikkeleitani, joita on julkaistu 2000-luvulla, pääosin 2016 jälk ...


Cover for I statens våld: En berättelse om SiS och de statliga ungdomshemmen
E-book

I statens våld: En berättelse om SiS och de statliga ungdomshemmen

”Hon säger att hon hellre dör än hamnar på SiS igen. Och jag förstår henne.” När Saras elvaåriga dotter tvångsvårdas på SiS får hon ingen behandling. Däremot utslagna tänder och le ...