Jump to content

E-books / Education


Cover for SäkerHäst - så tränade jag polishästen Utter (omarbetad nyutgåva)
E-book

SäkerHäst - så tränade jag polishästen Utter (omarbetad nyutgåva)

SäkerHäst handlar om att träna med utgångspunkt från Hästen. Vi måste lära oss att förstå skillnaden mellan prägling och inlärning. Det är grunden till all träning, oavsett användn ...


Cover for Varhaiserityiskasvatus
E-book

Varhaiserityiskasvatus

by

Kirjassa kerrotaan tutkimusperusteisesti ja käytännönläheisesti, miten lapselle järjestetään hänen kasvuaan edistävä varhaiskasvatusympäristö sekä muu tarvittava tuki. Uudistetussa ...


Cover for Steg för steg; Ett verktyg för att integrera Nonviolent Communication
E-book

Steg för steg; Ett verktyg för att integrera Nonviolent Communication

Förmågan att sortera sina tankar och få klarhet om sin intention är centralt när det kommer till kommunikation. Jim Manske ger dig Steg för Steg verktyg för att integrera teori til ...


Cover for Du kan kalla mig Pepsi
E-book

Du kan kalla mig Pepsi

För mig och säkert många andra har de gripande tv-bilderna på barn med handikapp som spärras in och behandlas sämre än kreatur i Rumänien, Estland och Kina etsat sig fast på näthin ...


Cover for Modersmål på "ta-igen-tid": Aktionsforskning om modersmålsundervisning
E-book

Modersmål på "ta-igen-tid": Aktionsforskning om modersmålsundervisning

Modersmålsundervisningen är den undervisning som elever i grundskolan och gymnasieskolan har rätt till om de har ett annat modersmål än svenska och använder detta som dagligt umgän ...


Cover for Työvoinnin Puuhastelukirja
E-book

Työvoinnin Puuhastelukirja

Tämä kirja on suunnattu kaikille meille, jotka teemme tavallista duunarityötä, ymmärtääksemme mistä työn tekemisessä on kyse ja miten voimme yksinkertaisilla asioilla vaikuttaa oma ...


Cover for Hyvä, parempi, valmis
E-book

Hyvä, parempi, valmis

Hienoa! Olet opinnoissasi jo niin pitkällä, että on aika ryhtyä opinnäytetyön tekoon. Oli opinnäytteesi sitten tutkimus tai vaikkapa uudenlainen tuote, selviät urakasta kunnialla - ...


Cover for Projektioppiminen luonnontieteissä
E-book

Projektioppiminen luonnontieteissä

by

Sitoutuminen opiskeluun on tärkeää. Kun maailma muuttuu nopeasti, tarvitaan yhä syvempää ja monipuolisempaa ymmärrystä maapallon ilmiöistä, lainalaisuuksista ja niitä kuvaavista ma ...


Cover for Suomen Supernanny
E-book

Suomen Supernanny

Suomen oman Supernannyn lempeät neuvot.Supernanny Pia Penttala tarjoaa lempeitä, mutta toimivia neuvoja perheiden kasvatuspulmiin. Lapsi voi muuttua vain, jos aikuiset hänen ympäri ...


Cover for Lempeän kasvattajan opas
E-book

Lempeän kasvattajan opas

Meiltä aikuisilta vaaditaan hyvää itsesäätelykykyä. Mutta vain harva meistä on saanut omassa lapsuudessaan tukea tunnetaitojen opetteluun. Itsesäätely ja itsemyötätunto ovat oleel ...


Cover for Pienet tuetut askeleet
E-book

Pienet tuetut askeleet

by

Toimiva tuki on lapsen oikeus. Toteutuakseen tuki edellyttää osaamista, sitoutumista ja toimivia rakenteita. Varhaiskasvatuksen tukiuudistuksen tavoitteena on tarjota ammattilaisil ...


Cover for Hyvän oppimisen tilat
E-book

Hyvän oppimisen tilat

Kuinka rakentaa oppimiselle tilaa? Miten nykyisiä ympäristöjä voidaan hyödyntää paremmin ja monipuolisemmin? Miten ympäristöt, oppiminen ja hyvinvointi linkittyvät toisiinsa?Oppimi ...


Cover for Ryhmä toimivaksi
E-book

Ryhmä toimivaksi

Meillä kaikilla on luontainen tarve kuulua ryhmään ja tulla hyväksytyksi omana itsenämme. Koulumaailmassa näitä tarpeita haastavat monet ilmiöt, kuten yksinäisyys, syrjiminen ja ki ...


Cover for Scroll Zombies: How Social Media Addiction Controls our Lives
E-book

Scroll Zombies: How Social Media Addiction Controls our Lives

Almost everyone is doing it. Aimlessly scrolling through their social media feeds. From presidents to the postmen, most people you know and probably even yourself. Mindlessly, your ...


Cover for Jeremy at Crale
E-book

Jeremy at Crale

Setting the template for almost every subsequent novel set at school, ‘Jeremy at Crale’ follows the trials and tribulations of our eponymous hero. The third in the series, Jeremy i ...


Cover for Pieniä kirjoituksia ja puheita: Joensuun yliopiston vararehtorikaudelta 1999-2010
E-book

Pieniä kirjoituksia ja puheita: Joensuun yliopiston vararehtorikaudelta 1999-2010

Toimin Joensuun yliopiston päätoimisena vararehtorina 1999-2010. Tuona aikana kirjoitin lukuisia pikkuartikkeleja erityisesti yliopiston tiedotuslehtiin, mutta myös esimerkiksi Hel ...


Cover for Jeremy and Hamlet
E-book

Jeremy and Hamlet

The second in the ‘Jeremy’ series, ‘Jeremy and Hamlet’ switches between two perspectives: those of our 10-year-old hero and those of his dog, Hamlet. With Jeremy away at school, Ha ...


Cover for The Salvaging of Civilization
E-book

The Salvaging of Civilization

‘The Salvaging of Civilization’ is a thought-provoking non-fiction work by H. G. Wells, written several years after the First World War. Centred around the major issues of educatio ...


Cover for Tavallisen erityinen lapsi
E-book

Tavallisen erityinen lapsi

Miksi on päädytty puhumaan erityisistä lapsista ja kadotettu heidän tavallinen lapsuutensa?Perheen ja ammattikasvattajien yhteistyö virittyy yleensä vain silloin, kun lapsen kehity ...


Cover for Laaja-alainen osaaminen koulussa
E-book

Laaja-alainen osaaminen koulussa

by

Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietoja, taitoja, arvoja, asenteita ja tahtoa, jotka luovat pohjan yksilön elinikäiselle oppimiselle ja yhteiskunnassa toimimiselle. Pyrkim ...


Cover for Kaikilla vahvuuksilla
E-book

Kaikilla vahvuuksilla

Suomalaisiin kouluihin juurtuneen luonteenvahvuusopetuksen rinnalla laaja vahvuusnäkemys tuo esiin viisi muuta vahvuuden lajia: taidot ja osaamisen, kiinnostukset, arvot, resurssit ...


Cover for MinD - voimauttava hevostoiminta: Ajatuksia voimavarakeskeisestä ryhmänohjaamisesta hevosavusteisessa toiminnassa
E-book

MinD - voimauttava hevostoiminta: Ajatuksia voimavarakeskeisestä ryhmänohjaamisesta hevosavusteisessa toiminnassa

MinD - voimauttava hevostoiminta® on dialogiseen ihmiskäsitykseen perustuva hevosavusteinen ryhmänohjausmenetelmä. Kirjassa käsitellään MinDiin olennaisesti liittyviä teemoja, k ...


Cover for The Advancement of Learning
E-book

The Advancement of Learning

Published in 1605, Sir Francis Bacon’s ‘The Advancement of Learning’ is a ground-breaking philosophical work that outlines his empirical scientific method. Addressed to King James ...


Cover for Närområdesstudier och utomhuspedagogik i samhällskunskapsundervisningen: På vilka sätt kan lokalsamhället användas för årskurs fyra till sex?
E-book

Närområdesstudier och utomhuspedagogik i samhällskunskapsundervisningen: På vilka sätt kan lokalsamhället användas för årskurs fyra till sex?

Boken handlar om hur vi i skolan kan använda närområdet, utomhuspedagogiken och lokalsamhället för att skapa variation i vår undervisning. Boken presenterar resultatet av en under ...


Cover for Jag tror det bröts, du försvann
E-book

Jag tror det bröts, du försvann

- Jag funderar ofta på varför människor inte är mer medvetna om stamning. En gång sade en vuxen person helt utan anledning: 'Du, jag har tänkt på en sak när du pratar, du låter så ...