Jump to content
Cover for Dagbok från paradiset: Koloniföreningen Öster II i Lund 100 år
Isbn: 978-91-7851-523-3
Publisher: Books on Demand
Category:
Social and cultural history
Accessible since: August 2019

E-book | 28 days for loan

Dagbok från paradiset: Koloniföreningen Öster II i Lund 100 år

Det sägs att den, som en gång fått en koloniträdgård åt sig överlåten, endast i nödfall avstår från densamma. Denna djärva ansats står skriven i förslaget som gav upphov till att Lunds stad började anlägga koloniträdgårdar 1904. Hur klarsynt var inte författarna till denna formulering, när kolonilotten som begrepp bara funnits i 10 år i Sverige? Fjorton år senare, år 1919, anlades koloniområdet Öster II på de forna östra fäladsmarkerna i utkanten av staden Lund. Öster II firar år 2019 sitt 100-årsjubileum. I den här jubileumsboken får vi lära känna Ebba Hallin Larsson som tillsammans med sin make Olle hade kolonilotten Paradiset åren 1967-2002. Ebba skrev en dagbok om deras koloniliv, vilken här är publicerad i utdrag. I jubileumsboken står även Öster II:s och Lunds koloniträdgårdshistoria skriven. Boken följer kolonilivet under 1900-talet både utifrån, genom den litteratur som skrivits om koloniträdgårdarna i Lund, och inifrån, genom det som bevarats från föreningsverksamheten, samt ger en bild av Öster II i dag och framåt.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone